Czym zajmuje się zarządca nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje na nieco innych zasadach, niż spółdzielnia, która ma swój zarząd. W przypadku każdej wspólnoty konieczne jest powołanie zarządcy, który będzie się nią opiekował i dbał o stan techniczny budynku. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi zleca się zazwyczaj profesjonalnym firmom, które mają odpowiednie uprawnienia. Czym zajmuj się zarządca i z jakimi problemami mogą zwracać się do niego mieszkańcy?

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi?

Administrator lub zarządca dba przede wszystkim o stan techniczny budynku i jego funkcjonowanie. Jego rolą jest opieka nad wszystkimi częściami wspólnymi, takimi jak klatki schodowe, piwnice, czy garaże i windy. W przypadku jakichkolwiek usterek i problemów, należy zgłaszać je właśnie do niego, aby konserwator lub inny usługodawca miał możliwość je naprawić. Zarządca musi również dbać o czystość i porządek, utrzymanie zieleni na terenach wspólnych oraz prowadzi rachunkowość wspólnoty. To on odpowiada za to, aby rachunki za energię elektryczną lub wodę były uiszczane na czas, jak również o to, żeby na rachunku bankowym wspólnoty nie brakowało środków.

Jak rozlicza się zarządca ze wspólnotą mieszkaniową?

Opłata za zarządzanie nieruchomościami jest zawsze składnikiem czynszu, jaki płacą mieszkańcy. Zwykle wynosi ona kilkadziesiąt groszy za metr kwadratowy posiadanej części nieruchomości. Uzyskana przez zarządcę kwota nie jest jednak w całości jego wynagrodzeniem, ponieważ pokrywa również inne koszty. Za usługi takie, jak sprzątanie klatek schodowych i utrzymanie zieleni, każdy mieszkaniec płaci jednak określoną stawkę w ramach swojego comiesięcznego czynszu. Na rynku można spotkać się z różnymi stawkami opłat. Im większe miasto, tym wyższe koszty zarządzania obiektem. Specjaliści zalecają jednak, aby nie wybierać firm proponujących najniższe lub najwyższe stawki, tylko swój wybór poprzedzić pozyskaniem opinii na temat konkretnego podmiotu. Często okazuje się bowiem, że niewielkie firmy są dużo bardziej skuteczne, od tych dużych, ponieważ mogą stosować indywidualne podejście do każdej wspólnoty.