Ekspozycja w fotografii

Światło to klucz. Ale do czego? Do zrobienia dobrego zdjęcia. Jednym z podstawowych pojęć w słowniku każdego fotografa jest ekspozycja. Jest to ilość światła, jaka dociera do materiału światłoczułego lub matrycy. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, na którym warto będzie zawiesić oko, powinieneś o niej wiedzieć kilka rzeczy.

Co to jest EV?

Ekspozycja w fotografii łączy się bezpośrednio ze zmianą przysłony. Jeśli zmniejszamy lub zwiększamy ekspozycję o 1EV (Exposure Value), to oznacza to, że zmieniamy wartość przysłony o jeden stopień. Jest to jednocześnie odpowiednik dwukrotnego wydłużenia bądź skrócenia czasu naświetlania zdjęcia. Trzeba jednocześnie pamiętać, że jednostka EV jest logarytmiczna. Oznacza to, że zwiększenie ekspozycji o 2 EV będzie oznaczało czterokrotne, a 3EV – ośmiokrotne zwiększenie ekspozycji.

Ekspozycja w fotografii — jakie są jej rodzaje?

W fotografii wyróżnia się dwa rodzaje ekspozycji:

– półautomatyczną,
– automatyczną.

Ekspozycja półautomatyczna polega na dobieraniu odpowiedniej ilości światła przy pomocy odpowiednich wskazań światłomierza. Są one widoczne w polu widzenia celownika albo matówki i reagują na zmiany wartości przysłony oraz czasu ekspozycji. Jak widać, ekspozycja w fotografii może być również automatyczna. W tym przypadku urządzenie samodzielnie dobiera odpowiedni czas do wartości przysłony, wartość przysłony do długości czasu lub też obydwa te parametry w sposób zgodny z ustawionym programem. Stosując drugi rodzaj ekspozycji warto jednak pamiętać, że parametry ustawione przez maszynę nie zawsze będą prawidłowe. Warto więc korzystać z możliwości ich korekty.