Jak działają systemy DCS?

W dzisiejszym świecie konstruowanie niezwykle zaawansowanych technologicznie urządzeń automatycznych czy systemów informacyjnych nikogo nie dziwi. Dzięki masowej mechanizacji przemysłu dziedzina ta stała się niezwykle wydajna oraz zwiększyła swój zasięg. Wielu inżynierów każdego dnia pracuje nad stworzeniem i ulepszeniem systemów różnych urządzeń przemysłowych. Jednym z najpopularniejszych systemów kontrolujących, który znajduje swoje zastosowanie m.in. w takich dziedzinach jak: chemia i rafinerie, wytwarzanie energii, przemysł papierniczy, spożywczy, szklarski, hutnictwo, cementowanie, przemysł wydobywczy są systemy DCS.

Za co odpowiada system DCS?

DCS (Distributed Control System) to system, który odpowiada za kontrolowanie, sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego w urządzeniu przemysłowym. Do najważniejszych zadań tego systemu należy programowanie przy pomocy bloków funkcyjnych, sprawna obsługa dużych obiektów przemysłowych, archiwizacja zdarzeń i alarmów, przechowywanie aktualnej dokumentacji, wprowadzanie zmian w systemie bez konieczności wstrzymywania produkcji, programowanie kilku stacji inżynierskich na raz. Co ciekawe system ten jest na tyle zaawansowany, że osoby odpowiedzialne za dany obszar mogą w razie wystąpienia awarii otrzymać powiadomienie w postaci wiadomości e-mail lub SMS.

Jaką strukturę posiadają systemy DCS?

Wbrew pozorom struktura systemu DCS nie jest bardzo skomplikowana. Głównymi obiektami są stacje: procesowe, operatorskie, inżynierskie oraz diagnostyczne. Znaczną rolę gra również serwer, który utożsamiany jest jako pośrednik informacyjny oraz archiwizator dokumentacji i zdarzeń. Stacje procesowe odpowiadają za przesyłanie informacji za pośrednictwem serwerów do stacji operatorskich. Stacja inżynierska uznawana jest za najważniejszą, ponieważ przechowuje aktualną dokumentację oraz na bieżąco obsługuje różne funkcje. Stacja diagnostyczna to nic innego, jak dodatkowa kontrola, która sprawdza stan działania aparatury obiektowej (regulacje etc.).